Инвеститори / 

Общо събрание

Общо събрание на акционерите

Материали и решения

 

Данните са в процес на актуализация!

Общо събрание на акционерите - 30.09.2020г.
Общо събрание на акционерите - 09.01.2015 г.