bg en
Начало
Контакти
НачалоЗа TodoroffПродуктиLifestyleКупи OnlineПартньориИнвеститориКонтакти
 
Винарска изба TODOROFFВинарска изба TODOROFF
Винарска изба TODOROFFВинарска изба TODOROFF
Винарска изба TODOROFFВинарска изба TODOROFF
Винарска изба TODOROFFВинарска изба TODOROFFВинарска изба TODOROFFВинарска изба TODOROFFВинарска изба TODOROFF
 
Регион
 

Тракийската низина се намира в Южния български регион, който обхваща 35% от лозовите масиви в страната.. Основно разпространени сортове в региона са "Червен мискет", "Ркацители", "Мускат Отонел", "Каберне Совиньон", "Мерло", "Алиготе"и типичният за този регион сорт "Мавруд". В този регион се произвеждат бели и червени сухи и полусухи вина, както и десертни вина. Концентрирани са около 69% от червените сортове грозде.

Като най-важни характеристики на региона се открояват следните:

  • умерено континентален климат с равномерно разпределение на валежите по време на вегетационния период;
  • продължителността на вегетативния период и на периода без измръзванияе между 180-200 дни. Началото и краят на вегетацията е между 5.04 и 4.11. Честотата на пролетните измръзвания е между 5-10 %.
  • средните денонощни температури на най-горещия месец са между 22 и 23 градуса Целзий. Средната стойност на абсолютните годишни минимуми е от 14 до 16 градуса Целзий, докато абсолютните годишни минимуми са между -21 до -25 градуса по Целзий с продължителност от един до два дни.
  • хидротермичният коефициент за юли-август е 0.4-0.1. Корено-образуващият почвен слой е много дълбок и неговият хранителен, термичен, воден и въздушен режим е добър.

 ПЛОВДИВ

Пловдив е един от най-старите градове не само в България, но и в Европа. Той е съвременник на Троя и е по-древен от Рим, Атина или Константинопол.

Историята на Пловдив е тясно свързана с две тракийски племена - одриси и беси. Те населявали поречието на р. Марица и Родопите. Царството на одрисите, основано около 480-460 г. пр.н.е., е най-ранният тракийски племенен съюз.

Траките са най-старото население на Балканския полуостров и са носители на висока материална и духовна култура. Омир, Херодот и други антични автори описват бита, нравите и богатата култура на траките. Медът и виното на Тракия са възпявани от не един античен автор. Намерените златни и сребърни накити свидетелстват за високата култура на траките при изработката на бижута и също така показват техния висок художествен вкус.Траките първи създават върху трихълмието укрепено селище, наречено от тях Евмолпия / на името на митичния тракийски герой, цар и певец- Евмолп/.

През 342 г.пр.н.е. Филип II завладява селището, обгражда го със здрави крепостни стени и го нарича Филипополис.

Първото голямо разрушение градът преживява от келтите през 278 г. пр. н. е. През 3 и 5 век метрополисът преживява още две унищожителни нашествия - от готите и от хуните на цар Атила.

През 72 г. римският пълководец Терентиус Варо Лукулус завлаядва цялата поречие на р. Марица, включително и Филипополис, който римляните наричат Тримонциум /град на трите хълма/. Тримонциум става център на огромната провинция Тракия Романа.

Около средата на 6 в. в града идват славяните, които постепенно променят етническия облик на целия регион. За име на града славяните възприемат тракийското име Пулпудева, но го модифицират в Пълдин и Поулдин, откъдето произлиза и днешното име - Пловдив.

След създаване на Първото българско царство Пловдив се оказва пограничен град, изключително важен в непрестанните борби между Византийската империя и младата българска държава.Българите окупират града и цяла Тракия десетки пъти. За първи път през 812г. хан Крум завладява Пловдив, но градът е включен в пределите на държавата от хан Маламир през 834 г. Пловдив остава в пределите на България до смъртта на Иван Асен II през 1241г

През 1364г. градът е завладян от турците, които от свой ред му дават ново име- Филибе. През първата половина на 19 век, наред с Истанбул, Солун, Одрин, Пловдив става голям икономически център в европейската част на Турция. Пловдив същевременно бил център на огромна занаятчийска област, която обхващала почти цяла Югоизточна България.

Пловдив има пионерска роля в развитието на българското образование.През 1839г. в града е открито първото българско училище. В Пловдив е основано и първото българско книгоиздателство и първата печатница.

Пловдив има основна заслуга за историческия акт на Съединението на Княжество България с Източна Румелия, обявено в града на 6 септември 1885г. След Съединението Пловдив остава и до ден днешен вторият по големина град след столицата София. През 1892г. градът е домакин на Първото българско изложение с чуждестранно участие. Наследник на това начинание е Пловдивският международен панаир, където в момента ежегодно се провежда най-голямото изложение в България на винопроизвидителите "ВИНАРИЯ".

 БРЕСТОВИЦА

Брестовица е село в Пловдивска област, отстоящо на 18 км. югозападно от Пловдив, с 4207 жители. Разположено в най-северното подножие на Върховръшкия рид на Западни Родопи, на границата с Горнотракийската низина, на височина 297 м., с преходноконтинентален климат. Основен поминък в селото е лозарството, зеленчукопроизводството и винопроизводството.

В селото има основно училище, построено през 1967г., като първото училище построено в селото е от 1830г. В селото има читалище с особено богата библиотека /15 000 тома/, основано през 1873 г. Читалището поддържа дейността на самодейни състави: младежки танцов състав "Тракийци", женска певческа група за народни и стари градски песни, детски танцов състав за народни танци. Полага грижи и за възстановяване на народни обичаи, традиции и ритуали. В Брестовица има организирана и картинна галерия с 44 платна на известни български живописци. Запазена е черквата "Св. Тодор", построена през 1851г.

В турския регистър от 1576г. Брестовица е отбелязана с името Бирестувиче, а в по-късно време носи и турското име Дереджикьой. В землището на селото има следи от праисторическо селище, обитавано през халколита. Намерени са каменни оброчни плочи с изображение на тракийския конник, сребърни монети и др.

Запазени са и останки от манастира "Св. Никола", строен през културния възход на България по време на Търновското царство. Опожаряването на манастира става при голямото помохамеданчване през 1666г. Известно е, че от опожарения манастир край Брестовица са спасени много ценни ръкописни книги. Тези ръкописни страници потвърждават предположението, че в манастира "Свети Никола" са се трудили много родолюбиви българи, а Брестовица е излъчвала светлина в робския мрак.

 

 
 

Винарска изба TODOROFF. Всички права запазени