bg en
Начало
Контакти
НачалоЗа TodoroffПродуктиLifestyleКупи OnlineПартньориИнвеститориКонтакти
 
Винарска изба TODOROFFВинарска изба TODOROFF
Винарска изба TODOROFFВинарска изба TODOROFF
Винарска изба TODOROFFВинарска изба TODOROFF
Винарска изба TODOROFFВинарска изба TODOROFFВинарска изба TODOROFFВинарска изба TODOROFFВинарска изба TODOROFF
 
Акции
 

Емитирани ценни книжа

Капиталът на дружеството е в размер на 3 400 000 лева, разпределен в 3 400 000 обикновени, поименни, свободно прехвърляеми, безналични акции с право на 1 глас в ОСА, право на дивидент и ликвидационен дял, всяка с номинал от 1 лев. Всички издадени от дружеството акции са от един клас и осигуряват еднакви права на своите притежатели.

Акциите на дружеството се търгуват на Неофициален пазар сегмент А на Българска Фондова Борса. (При натискане на БФБ да се влиза в страницата им -www.bse-sofia.bg) Борсов код: 5Т6

Проспект за вторично публично предлагане на акции (2006 г.)

  • Част I - Регистрационен документ
  • Част II - Документ за предлаганите ценни книжа
  • Част III - Резюме

Права на акционерите

Правата на акционерите, отнасящи се до ценните книжа са:

  • Право на глас;
  • Право на информация;
  • Право на дивидент;
  • Право на ликвидационен дял;
  • Право на отмяна на решения на Общото събрание, когато те противоречат на повелителните разпоредби на закона.

 

 
 

Винарска изба TODOROFF. Всички права запазени