bg en
Home
Contacts
HomeAbout TodoroffProductsLifestyleBuy OnlinePartnersInvestorsContacts
 
 
 
Terms of use
 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

·         Начало

·         Общи условия

Моля прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате онлайн магазина в уеб сайта www.todoroff-wines.com

Използвайки онлайн магазина в уеб сайта www.todoroff-wines.com, декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите условия.

С използването на онлайн магазина в уеб сайта www.todoroff-wines.comВие декларирате и гарантирате, че сте над 18 годишна възраст.

Този документ съдържа Общите условия, според които Тодоров АД, ЕИК: 130078447, с адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Бяло поле“ № 3 извършва продажба на стоки на потребителите си чрез онлайн магазина на адрес в интернет: www.todoroff-wines.com, наричан по-долу за краткост МАГАЗИН. Всеки, който зареди в ползваното от него техническо устройство интернет адреса www.todoroff-wines.comще наричаме за краткост ПОТРЕБИТЕЛ.

При зареждането на която и да е страница от МАГАЗИНА с вградените хипер-връзки в нея, както и в другите страници на www.todoroff-wines.com или чрез ползването или заплащането на продукти, предлагани от МАГАЗИНА, Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Потребителят се идентифицира с цел определяне на изявлението му за приемане на Общите условия, което се извършва чрез съхраненият в лог-файловете на сървъра www.todoroff-wines.com IP адрес на потребител, както и друга информация.

Права и отговорности на страните

Продуктите в МАГАЗИНА са ограничени само до посочените условия. Тодоров АД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти и цени, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на интернет страницата на онлайн магазина: www.todoroff-wines.com

Ограничение на отговорността

С цел закупуването на продукти от МАГАЗИНА Вие подавате лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. МАГАЗИНА използва личната информация, с цел да подобри услугите, които Ви предлага. Изпратената от Вас информация се използва единствено за изпълнение на Вашата поръчка.

Изпратената от Вас информация НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ на трети лица.

Промяна на цени на стоки

МАГАЗИНЪТ има право да променя цените по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката. 
При допуснати технически грешки от страна на потребителя в информацията, предоставена от него при извършване на поръчката МАГАЗИНЪТ има правото да откаже изпълнението на поръчката без да дължи обезщетение на потребителя. В случай на заплатени от страна на потребителя суми за определена поръчка/и, които по горните причини не могат да бъдат изпълнени, МАГАЗИНЪТ се задължава да ги възстанови. 

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Информация по чл. 52 от ЗЗП:

1. Доставчик на стоки, поръчвани от настоящият онлайн магазин е Тодоров АД, ЕИК: 130078447, с адрес за кореспонденция: гр. София 1309, Бул. Тодор Александров 137, ет. 6, офис А17.

2. Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт.

3. Цената на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт.

4. Стойността на транспортните разходи за доставка, НЕ Е ВКЛЮЧЕНА в цената на стоките. Тя е посочена отделно в поръчката и се начислява към цената на стоките при определяне на крайната цена за плащане.

5. При използване на предоставените средства за комуникация с нас няма никаква начислена допълнителна стойност.

6. Начините за Доставка са описани в раздел „Доставка и плащане”

Отказ от поръчани продукти

Потребителят има право да се откаже от поръчаните продукти в срок от 14 работни дни от получаването им в случай , че те не са използвани, не е нарушена цялостта на опаковката им и във вида, в който е получена и условията по чл.55 (ал.1) от ЗЗП. Това може да се извърши на зададените за контакт в МАГАЗИНА начини. Транспортните разходи при този случай са за сметка на Потребителя и се заплащат на куриера при вземането им за транспортиране обратно на МАГАЗИНА. Платената сума се възстановява на Потребителя според начина на плащане с изключение на транспортните разходи.

Несъответствия на стоките и рекламации

При получаване на пратката, трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствие на стоката с поръчката. При несъответствие на получените стоки с поръчаните, МАГАЗИНА заменя продуктите за своя сметка без допълнителни такси за Потребителя.

В случай на липсващи стоки, констатирани от Потребителя при получаване на поръчката, МАГАЗИНЪТ може да предложи алтернативни продукти на същата стойност. Ако Потребителя откаже замяна на продуктите МАГАЗИНЪТ възстановява съответната сума.

При наличие на проблем относно закупен продукт, може да се свържете с наш представител на телефон: 02/850 46 66. При констатация на дефектен продукт, МАГАЗИНА се ангажира той да бъде подменен с нов като транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на МАГАЗИНА.

При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, може да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.


МАГАЗИНЪТ си запазва правото да изменя и допълва настоящите Общи Условия по всяко време, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила без да е необходимо предварително съгласие на потребителите. Измененията и допълненията влизат в сила автоматично, от момента на публикуването им на интернет страницата на МАГАЗИНА: www.todoroff-wines.com. Потребителят има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени. 
  

 
 

Wine Cellar TODOROFF. All right reserved