bg en
Home
Contacts
HomeAbout TodoroffProductsLifestyleBuy OnlinePartnersInvestorsContacts
 
Винарска изба TODOROFFВинарска изба TODOROFF
Винарска изба TODOROFFВинарска изба TODOROFF
Винарска изба TODOROFFВинарска изба TODOROFF
Винарска изба TODOROFFВинарска изба TODOROFFВинарска изба TODOROFFВинарска изба TODOROFFВинарска изба TODOROFF
 
Articles
 Beu.bg share interesting discoveries about this favorite beverage of ours ...

Wine & health

TODOROFF wine cellar revives the ancient love of wine and art aiming at creating a new face of this mutual admiration with the aid of the fine arts. Four years ago the idea for the national painting and sculpture competition of the TODOROF Gallery was born

САКРАЛНАТА НАПИТКА НА ДРЕВНИТЕ ТРАКИ

от проф. Иван Маразов. От дълбока древност отношението към виното е било като към сакрална напитка. Първоначално то се пиело единствено в ритуални ситуации, които изисквали или предполагали приобщаване към божеството. Тази маркираност на виното произтича от няколко фактора. Преди всичко то притежава свойството да променя състоянието на човешката "душа", което се възприема от архаичните хора като божествена намеса.

Вино и ...

Виното – и в чашата, и във ваната - дарява младост и свежест. Още древността познава виното като лекарство. Качествата му са доказвали Диоскорид, Плиний Стари, Хипократ и Гален. Мощен щит срещу бактериалните зарази, виното е устоявало реномето си на лекарство през цялото Средновековие, за да стане обект на научен анализ в началото на ХХ век

Тракийска култура на виното

Акцентът в концепцията е, че траките са не само едни от първите производители на вино в древния свят, но и едни от първите създатели на винена култура в древността.


   

 
 

Wine Cellar TODOROFF. All right reserved